Liberaal Jodendom, een discussie 

 discussieleiders: Rabbijn David Lilienthal en Wilma Menco

Participatie aan de seculiere wereld, wetenschappelijke ontwikkelingen, veranderende maatschappij. Het zijn allemaal oorzaken voor het ontstaan van andere visies op het jodendom. Het reform (liberaal) jodendom dat in 2001 zijn 200e verjaardag viert, is n van die visies. Een kernprincipe van dit liberaal jodendom is het legitieme recht op verandering. Tijdens de rabbijnen- conferenties in Braunschweig in 1844, Frankfurt in 1845 en Breslau in 1846 is dit idee in de praktijk uitgewerkt, maar ook opgenomen in de geloofspunten van het jodendom. Sinds de oorlog ligt het centrum van liberaal jodendom niet meer in Duitsland, maar in Amerika.  In Pittsburgh, op 26 mei 1999, presenteerde de CCAR, Central Conference of American Rabbis, een lijst met nieuwe uitgangspunten.

Deze uitgangspunten zijn het materiaal voor een discussie. Aan de hand van een aantal stellingen zullen de leden van de LJG eigen standpunten formuleren. De discussie wordt begeleid door rabbijn David Lilienthal en Wilma Menko, u kent haar wel van het eerste seizoen M&M. Verder zal elke bijeenkomst worden bijgewoond door een gast uit het bestuur.

Iedereen is uitgenodigd om aan deze discussiebijeenkomsten deel te nemen tijdens de discussieavond in sjoel, maar ook via de nog te vormen discussiepagina op internet.

Data (onder voorbehoud):

5 x op donderdag: 16/03, 23/03, 30/03, 06/04 en 13/04

 Kosten

leden                      :75,-

niet-leden                :87,50