Kunst en Kabbala

docenten: Rabbijn Awraham Soetendorp, Klaas Smelik, Jaap Nijstad, Albert Ringer

 

Mystiek is een onlosmakelijk deel van onze traditie. Het  is een middel om het wezen van de  godheid beter te begrijpen en dichter tot God te komen. Mystiek bindt de mens met god in diverse uitingsvormen. Een aantal van onze hedendaagse gezangen en gebeden bezitten een mystiek karakter. In de joodse moderne kunst spelen mystieke beelden een belangrijke rol. Amuletten en andere Ĺmagischeĺ voorwerpen zijn gebruikt om de wereld van het buitenzinnelijke in ons voordeel te be´nvloeden. 

 In een serie van vijf lezingen zullen vier sprekers het thema Kunst en kabbala vanuit heel verschillende invalshoeken benaderen.

 1. Inleiding Kunst en Kabbala

Rabbijn Awraham Soetendorp schetst de achtergrond van de joodse mystiek, introduceert de beeldtaal aan de hand van voorbeelden.

 2. Magische amuletten

Dr. Klaas Smelik, docent Semitische talen en Oude Testament aan diverse instituten behandeld de praktische mystiek van amuletten, speciale mezoezot.

 3. Kabbala in de moderne kunst

Kunsthistoricus drs. Jaap Nijstad gaat in op de mystieke elementen in het werk van kunstenaars zoals Marc Chagall en Barenett Newman.

 4. Kabbala en Hebreeuwse PoŰzie

Ook de moderne Hebreeuwse literatuur kent bijbelse en mystieke elementen. Deze mystieke beeldtaal in de literatuur van vandaag, spreekt Awraham Soetendorp tijdens zijn tweede lezing in deze serie.

5. Lecha Dodie

De mystieke elementen in onze eigen literatuur is onderwerp van gesprek tijdens de lezing van Albert Ringer. Met als leidraad Lecha Dodi maken de deelnemers kennis met een aantal begrippen en gedachten uit de joodse mystiek.

Data

5 x op donderdag: 17/02, 24/02, 02/03, 09/03, 16/03

Kosten

leden                      : â 75,-

niet-leden                : â 87,50