Overzicht van activiteiten

 

Het motto van de LJG  Rak jachad anoe kehilla betekent: “alleen samen zijn wij een gemeente”. In een tijd van toenemende individualisering en vereenzaming proberen wij een gemeenschap te vormen waarin joden de spreekwoordelijke onderlinge verbondenheid en betrokkenheid kunnen terugvinden. Dit kan niet opgelegd worden door rabbijnen of door een bestuur; dit moet uitgaan van alle leden die zich verbonden voelen met elkaar en in elkaar geďnteresseerd zijn. De sjoel en het Progressief Joods Centrum willen een verlengstuk zijn van onze individuele huiskamers, een thuis voor alle joden, zonder onderscheid naar sekse, mate van joodse kennis of (gebrek aan) intensiteit van joodse beleving, haarkleur, plaats van herkomst of welk criterium ook dat mensen gebruiken om elkaar te discrimineren.

Wij gaan ervan uit dat een ieder die zich betrokken weet bij de joodse gemeenschap en die zich op welke wijze dan ook wil inzetten voor de toekomst van het joodse volk, bij ons welkom is.

 

De activiteiten van de LJG zijn te onderscheiden in religieuze zaken, onderwijs aan kinderen en volwassenen, culturele programma’s en sociale en maatschappelijke werkzaamheden.

  De religieuze zaken behelzen enerzijds de sjoeldiensten met sjabbat en de feestdagen en anderzijds het verzorgen van het ritueel rond de belangrijke momenten in het leven: een brit mila of een brit habat, een choepa, desnoods een get, het helpen bij het aanslaan van de mezoezot in een nieuw huis, de lewaja, de sjiwe en de jaartijd.

Het onderwijs aan de kinderen van 4 tot en met 13 jaar vindt plaats in de Talmoed Tora op zondagochtend. Tijdens deze lessen zijn er ook lessen voor de ouders. Deze lessen zijn toegankelijk zowel voor joodse als voor niet-joodse ouders.

Kinderen boven 12 of 13 jaar kunnen het post-Bar/Bat Mitswa-onderwijs volgen.

Voor de volwassenen worden cursussen verzorgd door het Studiecentrum voor Jodendom. Het motto is: “overwin je joodse analfabetisme”. De cursussen over joodse teksten beginnen op het niveau van degenen die absoluut niets weten en eindigen met een serieuze introductie tot de Talmoed, waarvoor een redelijke kennis van Iwrit en een beetje Aramees vereist is. Andere cursussen gaan over verscheidene onderwerpen van joods interesse. Elk jaar is er een studiereis. Enkele speciale cursussen worden door het Rabbinaat verzorgd.

Een belangrijke rol wordt vervuld door de Judith Druk Bibliotheek.

De culturele programma’s worden verzorgd door de Culturele Commissie, de commissie Family Education en de Vrouwengroep.

De sociale activiteiten behelzen de werkzaamheden van de Commissie Ziekenbezoek, het Vrijwilligerswerk, en Commissie Ledencontact. Hieronder valt bijv. de regelmatig terugkerende bijeenkomsten van de 55+-club. Hiertoe worden ook activiteiten gerekend die een zuiver sociale functie hebben, zoals de LJG Bridgeclub.