Samenstelling Bestuur LJG Amsterdam

en verdeling portefeuilles

Zoals samengesteld na de Algemene Ledenvergadering van 22 mei 2000. De portefeuilles zijn verdeeld volgens onderstaand rooster tijdens de bestuursvergadering van 6 juni 2000.

Bestuur

Luc Stranders, voorzitter; Gideon Schrijver, vice-voorzitter; Fred Salomon, secretaris; Ronald Snoek, penningmeester; Wilma Stein-Olman, lid d.b.

Mirjam Cloose-Van der Sluis; Jaap Duizend; Simone Haller; David van Huiden;  Ruben Reisenstadt; Mirjam Snuijf-Van Blankenstein; Reina Spier-Van der Woude; Florry Vyth-Dreese.

Commissie 1e aanspreekbaar lid 2e aanspreekbaar lid
Beleidsadviescommissie Gideon Schrijver Reina Spier
Beveilingscommissie Wilma Stein Fred Salomon
Bibliotheekcommissie Simone Haller  
Bouwcommissie Jaap Duizend Reina Spier
Commissie Eredienst Ruben Reisenstadt Simone Haller
Commissie Ledencontact Simone Haller Mirjam Snuijf
Contact ARZA/FNZ/overige Nederlands joodse org. Fred Salomon  
Contact buitenlands joodse organisaties Fred Salomon  
Family Education Florry Vyth  
Fondswerving/Legaten Ronald Snoek David van Huiden
Gan Hasjalom David van Huiden Ruben Reisenstadt
Huisvesting Jaap Duizend Reina Spier
Jeugd en jongvolwassenen Florry Vyth Gideon Schrijver
Kantoor/huishouding/catering Wilma Stein  
Koor/Chazzanoet Ruben Reisenstadt Wilma Stein
Maandbericht Fred Salomon  
Personeel/Medewerkers Wilma Stein  
Publiciteitscommissie David van Huiden Wilma Stein
Reglement Commissie Fred Salomon  
Studiecentrum Simone Haller Ruben Reisenstadt
Talmoed Tora (onderwijs) Mirjam Snuijf Gideon Schrijver
Vrouwengroep/Federatie Mirjam Cloose