Bestel-service

Ik bestel een nummer van Levend Joods Geloof.
Losse nummers kosten f 5,25 + f 2,50 tegemoetkoming in de verzendkosten.
Ik wacht met betalen tot ik een accept-giro heb ontvangen.

Naam:     

Adres:    

Postcode: 

Plaats:   

Land:     

Email:     

Stuur mij het onderstaande nummer: (tevens plaats voor opmerkingen)