Geestelijke Verzorging Joodse Gedetineerden


Vanuit het Verbond van Liberaal Religieuze Joden is Rabbijn Ruben Bar-Ephraim (van der Sluis) aangesteld als Landelijk Geestelijk Verzorger. Op verzoek van een gedetineerde, waar dan ook in het land, legt hij een bezoek af, waarna een bezoekschema kan worden afgesproken. 

Gewoonlijk zijn de gesprekken individueel maar groepsgesprekken behoren ook tot de mogelijkheden. Bij deze gesprekken wordt de gedetineerde begeleid in zijn geestelijke situatie. Ook begeleiding bij studie en verdieping in de joodse traditie staan centraal. Vanzelfsprekend wordt in dit kader aandacht besteed aan de joodse feestdagen. Hiernaast kan door Rabbijn Bar-Ephraim (van der Sluis) kosjer voedsel voor de gedetineerden worden verzorgd. Indien gewenst kan de familie van de gedetineerde ook een beroep doen op Rabbijn Bar-Ephraim (van der Sluis). 

Voor inlichtingen wende men zich tot:
Rabbijn R. Bar-Ephraim (Van der Sluis)
Prinsessegracht 26
2514 AP Den Haag
tel: 070-3656893
fax: 070-3606883
e-mail: justitierabbijn@planet.nl

Reacties & inlichtingen