Red de Iraanse Joden!

 

Laatste nieuws: vonnis uitgesproken; zie CIDI-site

 

 

Verklaring betreffende de 13 aangeklaagde Joden in Iran

Amsterdam, mei 2000

Wij gedenken onze doden elke dag in de stille intimiteit van ons bestaan.

Op 4 mei gedenken wij gemeenschappelijk en dat geeft troost en kracht. Immers, naarmate de afstand in tijd tot de tweede wereldoorlog groter wordt, valt ook het herinneren ons zwaarder. Hoopgevend is het dat steeds meer jongeren aan de herinneringsplechtigheden deelnemen. De namen zullen worden gedragen voorbij de generatie die het aan de lijve heeft meegemaakt.

Het gedenken van de misdaden van toen is altijd ook het uiten van protest tegen het onrecht dat nu geschiedt. Het is onze plicht om vandaag, temidden van de storm van onrechtvaardigheid die onze wereld teistert, ťťn plek aan de vergetelheid te ontrekken.

Een rechtszaal in Shiraz in Iran waar Joden nu achter gesloten deuren terecht staan. Gecontroleerde beelden-buitenlandse waarnemers worden niet toegelaten-laten een bekentenis zien die ons herinnert aan de zelfbeschuldigingen uit recent totalitair verleden.

Wij richten ons met kracht tot de autoriteiten in Iran, om recht te doen in alle openbaarheid en vrijheid te verlenen aan onschuldigen.

Wij hopen en verwachten dat onze oproep weerklank zal vinden in de gehele Nederlandse samenleving. De bescherming en in vrijheidstelling van de Joden in Iran zal een teken van hoop zijn vandaag.

Namens de Liberaal-Joodse Gemeenschap in Nederland.

Rabbijn Ruben Bar-EphraÔm
Rabbijn David Lilienthal
Rabbijn Awraham Soetendorp


Begin april 1999 werden in Iran 13 Joden gearresteerd op verdenking van deelname aan een spionagenetwerk voor IsraŽl en de Verenigde Staten. In Iran staat hierop de doodstraf. Er bestaat geen enkele grond voor deze beschuldiging. In 1997 heeft Iran al eens de daad bij het woord gevoegd en twee mensen wegens spionage voor IsraŽl en de VS opgehangen.

In eerste instantie is getracht de 13 Joden via stille diplomatie vrij te krijgen. Dat is niet gelukt! Sinds geruime tijd zijn er wereldwijd acties om Iran onder druk te zetten. In Nederland is het CIDI een actie gestart en er zijn kamervragen gesteld. Iran is gevoelig voor Westerse druk. Daarom moeten we er alles aan doen om de zaak van deze 13 Joden ook in Nederland de aandacht van het publiek te krijgen.

De 13 Iraanse Joden zijn: Nawid Balazadeh, Nejat Beroukhim, Shahrokh Paknahad, Ramin Farzam, Farzad Kashi, Faramaz Kashi, Aasher Zadmehr, Nasser Yaghoub, Levy Haim, Javid Beit Yaghoub, Ramin Nemati, Danny Tefilin en Omid Tefilin.

Er is een IsraŽlische petitie-actie geweest voor vrijlating van de Iraanse Joden waarbij bijna 48.000 handtekeningen zijn gezet. Inmiddels is het CIDI een petitie-actie gestart vanwege de rechtszaak.