Welkom op de Liberaal Joodse Website

Het verbond van Liberaal Religieuze Joden in Nederland is het kerkgenootschap dat de Liberaal Joodse Gemeenten in Nederland overkoepelt. De eerste Liberaal-Joodse gemeente (LJG) in Nederland ontstond in 1931 in Den Haag, spoedig gevolgd door die in Amsterdam. Het 'Verbond' is aangesloten bij de World Union for Progressive  Judaism. Van het Verbond maken thans negen gemeenten deel uit. Deze zijn  gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Arnhem, Enschede (Twente),Tilburg,  Flevoland i.o. en Noord  Nederland. Zij tellen tezamen ongeveer 1100 gezinnen. Het Rabbinaat telt zes rabbijnen, van wie er één tevens  werkzaam als krijgsmachtrabbijn en één belast is met rabbinale zorg voor gedetineerden.

Het Verbond geeft een maandblad uit, genaamd Levend Joods Geloof, gewijd aan een breed scala van Joodse onderwerpen. Ook is het Verbond verantwoordelijk voor de uitgave van de gebedenboeken die in de Liberale  diensten gebruikt worden.

De gemeenten beschikken alle over een synagoge.  In Amsterdam en Rotterdam zijn dat moderne gebouwen, LJG Den Haag bezit de 270  jaar oude voormalige Portugese synagoge, de LJG's in Noord-Brabant en Twente  gebruiken voormalige orthodoxe synagogen en LJG Arnhem beschikt over een gebouw  dat zij met een ander kerkgenootschap deelt. In Utrecht - de jongste gemeente -  wordt momenteel van een ruimte gebruik gemaakt die als tijdelijk bedoeld  is.

De Liberaal-Joodse gemeenten in Nederland  vertonen allemaal een duidelijke groei en vormen elk een bloeiend centrum van  Joods leven, niet alleen door het houden van diensten, maar ook met cursusprogramma's en sociale evenementen
U kunt ons ook een
E-mail bericht sturen

Deze site kunt u het beste bekijken met:  

Webmasters: Harry Polak en David Citroen