Liberaal Jodendom in Nederland (Header)
Maak van deze pagina uw eigenopstartpaginaMaak van deze pagina uw opstartpagina
English Hebrew
Het Verbond van Liberaal-Religieuze Joden in Nederland is het kerkgenootschap dat de negen Liberaal Joodse Gemeenten in Nederland Overkoepelt. Zij tellen tezamen ongeveer 1100 gezinnen. Aan de gemeenten zijn zes rabbijnen verbonden, die ook taken vervullen in de krijgsmacht en het gevangeniswezen. Het Verbond is aangesloten bij de World Union for Progressive Judaism

Het Verbond geeft een tijdschrift uit, genaamd Levend Joods Geloof, gewijd aan een breed scala van Joodse onderwerpen.
Ook is het Verbond verantwoordelijk voor de uitgave van Liberale gebedenboeken.

Google
Alle Liberaal-Joodse Gemeenten in Nederland vertonen een duidelijke groei en vormen elk een bloeiend centrum van Joods leven. Niet alleen door het houden van diensten, maar ook door leeractiviteiten en sociale evenementen. Vrouwen (FLJVN) en jongeren (Netzer Holland) kennen zelfstandige Liberaal Joodse organisaties met eigen sites. Ook is er een zionistische organisatie op Liberaal Joodse basis (ARZA) met een site in opbouw.

Het LJG Forum.
Heeft u iets belangrijks te melden, maak dan gebruik van dit forum.

De Rabbijnen van het Verbond voor Liberale Religieuze Joden hebben een verklaring opgesteld waarin zij hun bezorgdheid uiten over de houding van Nederland t.o.v. Isral. Zie de verklaring.

Deze pagina is voor het laatst geupdate op:

17 oktober 2005

Webmaster: Harry Polak

Ter herinnering aan David Citroen z.l., de grondlegger van deze website.