Data peuter- en kleutergroep

Iedere maand zijn er zo´n 25 kleine kinderen aanwezig tijdens de peuter/kleutergroep die wordt gehouden tijdens de Toradienst op sjabbatmorgen. Nadat de Torarol uit de Aron is gehaald, lopen de kinderen achter de rol aan en gaan vervolgens naar een andere ruimte om gezellig liedjes te zingen, naar een verhaal te luisteren en iets te knutselen. Er is altijd iets te drinken en te eten. We sluiten af met het zeggen van het Sjema, het maken van kiddoesj en motsie.

De peuter- en kleutergroep is een activiteit van Family Education. Het gaat dus niet om een crèche, het is de bedoeling dat ouders, grootouders, tantes en ooms samen met de kinderen de activiteiten van de peuter- en kleutergroep meemaken. Zo leert men met elkaar en kan ervoor gezorgd worden dat de volwassenen zien en horen wat de kinderen doen om het thuis verder op te pakken.

Hieronder staan de data van de maandelijkse peuter- en kleutergroepen. Deze beginnen op Sjabbat om circa 10.30 uur voor het begin van de Tora-lezing, bij feestdagen echter doorgaans op andere tijden.

 

30 september 2000

Rosj Hasjana

vanaf 11 uur

14 oktober 2000

Soekot

circa 10.30 uur

25 november 2000

Sjabbat

circa 10.30 uur

16 december 2000

Sjabbat

circa 10.30 uur

21 december 2000

Chanoeka

vanaf 18.30 uur