Talmoed Tora

(Binnenkort de data voor het nieuwe seizoen (start 3 september 2000). Opgeven van nieuwe leerlingen kan nog tot 1 augustus 2000 via strookje in Maandbericht of telefonisch 0172-432200 (na 17 uur).

Talmoed Tora is de onderwijsafdeling voor de jeugd van de LJG Amsterdam. Hieronder vindt de voornaamste wetenswaardigheden. Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij mevrouw Ina Vijzelman (hoofd onderwijs) of bij Rabbijn Menno ten Brink.

Voor wie?

De lessen zijn toegankelijk voor joodse kinderen vanaf vier jaar van zowel LJG-leden als niet-leden. De lessen zijn gericht op het leren van joodse kennis, vaardigheden en houding voor het opgroeiende kind binnen de joodse gemeenschap en de Nederlandse samenleving. Het onderwijs eindigt op twaalf- of dertien-jarige leeftijd met de viering van de Bar of Bat Mitswa. Daarna wordt het voortgezet in de meer informele sfeer van de jeugdvereniging Netzer-Holland.  

Waar?

De lessen vinden plaats in het gebouw van de LJG dat goed bereikbaar is zowel met het openbaar vervoer als met eigen vervoer.

Wanneer?

De lestijden zijn van 10.00 uur tot 12.15 uur op zondagochtend. Op joodse feestdagen worden uiteraard geen lessen gegeven. Verder worden de vakanties aangehouden van de basisscholen in de regio Amsterdam. Om te voorkomen dat door de vakanties veel lessen uitvallen, wordt de volgende regel gehanteerd. Bij een vakantie van een week valt de eerste vakantiezondag uit en is er de laatste zondag les. Bij een vakantie van twee weken vallen de eerste twee zondagen uit, maar de laatste zondag is er wel les. Door omstandigheden vallen er ook wel eens lessen uit, bijvoorbeeld als de leerkrachten bijscholing volgen.

           Lesdagen voor 1999/2000 (5760)

september 26
oktober 3, 10, 17, 31
november 7, 14, 28
december 5, 12, 19
januari 9, 16, 23, 30
februari 6, 13, 20
maart 5, 12, 19, 26
april 2, 9, 16
mei 7, 21
juni 4, 11, 18
juli 2

                      Onderwijsweekend

23, 24 en 25 juni 2000

                       Kinderdiensten

Simchat Tora   01-10-1999  18.30 uur
Erev Chanoeka 03-12-1999  18.30 uur
Erev Poeriem 20-03-2000  18.30 uur

                   Sjabbatmaaltijden

Kitot alef en beet   10 december ī99 18.00 uur
Kitot qimel en dalet 14 januari 2000   18.00 uur
Kitot hee en wav en inhaalklas 04 februari 2000 18.00 uur
Kitot zajin en chet 03 maart 2000    18.00 uur

 

Wat leert uw kind op les?

De doelstellingen van het onderwijs zijn: (1) elke leerling wordt op het niveau gebracht van wat een Bar of Bat Mitswa moet weten en kunnen, wat onder andere inhoudt: sjoeldiensten goed kunnen volgen, basiskennis Iwriet, jahadoet, feestdagen, liedjes (zemirot), zionoet; (2) een leerling moet de essenties van het jodendom kunnen omschrijven, bijvoorbeeld als antwoord op vragen van de niet-joodse omgeving, terwijl voor het onderwijs een basis legt voor een joodse levenswijze waarbij overigens de ouders ook een belangrijke rol hebben; (3) kennis van en verbondenheid met IsraŽl vorm een centraal element in de lessen; (4) een sfeervolle omgeving bieden waarin kinderen samen met andere joodse kinderen het leuk vinden om te leren.

De lessen bestaan uit drie vaste onderdelen:

10.00-10.15 uur        gezamenlijke verkorte sjoeldienst voor kinderen en ouders  

10.15-11.00 uur        eerste les (pauze van 10 minuten voor kitot alef t/m gimel en dalet t/m chet op aparte tijden)

11.10-12.15 uur        tweede les       

 

Wat kost het?

De onderwijsbijdrage is voor het jaar 1999/2000 als volgt.

Leden Niet-leden
1 kind                     f   175,- 1 kind                          f   600,-
2 kinderen               f   295,- 2 kinderen                   f   820,-
3 kinderen               f   400,- 3 kinderen                   f 1025,-
4 kinderen               f   480,- 4 kinderen                   f 1205,-

  N.B. De bedragen zijn inclusief het onderwijsweekend, excursies en materiaalkosten (exclusief bewaking f 110,- per gezin).

 

Rol van de ouders

Wanneer kinderen thuis zien en beleven wat ze op zondag tijdens de lessen of in sjoel leren, zullen ze dat beter in zich opnemen. Er is dus een strek verband tussen onderwijs en thuis. Dat geeft u de mogelijkheid om uw kind te steunen bij het leren. Soms gebeurt ook het omgekeerde: kinderen stimuleren hun ouders om Sjabbat en feestdagen te vieren. Om deze reden wordt op zondagochtend ook een oudercursus gegeven voor wie dat wil. Doorgaans nemen daaraan circa 25 ouders deel. Het programma wordt samengesteld in overleg met de deelnemers.

De oudercommissie

Deze commissie is een onmisbare steunpilaar van de Talmoed Tora die met raad en daad het onderwijsteam bijstaat. De commissie bestaat uit een groep gemotiveerde joodse ouders wier kinderen onderwijs genieten en die zich vrijwillig hebben aangemeld. Zij zijn de spreekbuis namens de ouders. Aan het begin en gedurende het jaar vinden ouderochtenden (10 oktober en 2 april vanaf 10.30 uur) plaats waarbij alle ouders de gelegenheid hebben om in te gaan op algemene zaken rond het onderwijs. Daarnaast kunnen ouders een gesprek hebben over (de vorderingen van) hun kinderen (12 december en 18 juni van 12.15 tot 13.30 uur).