De Vrouwengroep van de LJG Amsterdam

 

Wat is de Vrouwengroep?

De Vrouwengroep is een organisatie die bestaat uit vrouwelijke leden van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. De vrouwengroep ontplooit – gesteund door donateurs – tal van activiteiten ten behoeve van de gemeente. Deze activiteiten zijn vooral sociaal van aard.

 

Wat doet de Vrouwengroep?         

Het organiseren van de kledingactie, rommel- en boekenmarkt, ziekenbezoek, aandacht voor speciale verjaardagen, diverse maaltijden door het joodse jaar, jaarlijks uitje. De opbrengst van de kledingactie, rommel- en boekenmarkt wordt o.a. gebruikt voor het  financieren van benodigdheden in sjoel, het steunen van projecten en het subsidiëren van conferenties in binnen-  en buitenland. Binnen de LJG en andere joodse organisaties is de Vrouwengroep in diverse comités vertegenwoordigd.

 

Wat voor projecten worden door de Vrouwengroep gesteund?

Joodse doelen in binnen- en buitenland, waaronder Israel en de voormalige Oostbloklanden. Jaarlijks wordt bekeken welke projecten voor subsidie in aanmerking komen. 

 

Wat kunt u doen voor de Vrouwengroep?

Naast lid worden, kunt u kunt helpen tijdens onze activiteiten of een donatie doen (hiervoor hoeft u geen vrouw te zijn!).

 

Hoe wordt u lid van de Vrouwengroep?

Door f 35,- over te maken op gironummer 5072500 onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. Van deze f. 35,- gaat f.10.- naar de Federatie, de overkoepelende organisatie van Liberaal Joodse Vrouwen Nederland (ICJW-International Council for Jewish Women).

 

Informatie over de Vrouwengroep is te verkrijgen bij het secretariaat van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. Telefoonnummer 020-6423562, tijdens werkdagen van 10.00 - 15.00 uur.

 

Donaties van elk bedrag zijn zeer welkom op gironummer 5072500 o.v.v.: donatie.