Een nieuw gebedenboek, of: 'the art of Eged busdriving'
In dit artikel beschrijft rabbijn Awraham Soetendorp op zeer persoonlijke en vaak geestige wijze de ontwikkeling van zijn relatie met rabbijn David Lilienthal. Een niet onbelangrijk deel van dit verhaal hangt samen met de moeizame weg die moest worden afgelegd tot er gewerkt kon gaan worden aan een nieuw liberaal gebedenboek...

Terug naar inhoudsopgave | Naar Bestel-serviceLeo Baeck College veertig jaar - David Lilienthal 25 jaar rabbijn
De rector van het liberale rabbijnenseminarie in Londen beschrijft de ontwikkeling van dit onderwijsinstituut en haalt persoonlijke herinneringen op aan zijn gezamenlijke studententijd met rabbijn David Lilienthal.

Terug naar inhoudsopgave | Naar Bestel-serviceAmbivalentie ten aanzien van gioer
Rabbijn Moshe Zemer, directeur van het Instituut voor Progressieve Halacha in Tel Aviv geeft een overzicht van de uiteenlopende opvattingen die rabbijnen in de loop der eeuwen gehad hebben over het toetreden tot het jodendom door niet-joden.

Terug naar inhoudsopgave | Naar Bestel-serviceKedoesjat ha'am, kedoesjat ha'arets
Rabbijn Richard Hirsch, directeur van de World Union for Progressive Judaism, geeft zijn opvatting weer over de relatie tussen het jodendom als religie en het land IsraŽl. Zonder IsraŽl geen levensvatbaar jodendom in de diaspora en zonder religieus jodendom is er geen joodse toekomst in IsraŽl' zo luidt zijn conclusie.

Terug naar inhoudsopgave | Naar Bestel-serviceNaar een visie op liberaal-religieus zionisme
Rabbijn Dow Marmur, auteur van verschillende boeken over jodendom en zionisme, maakt de balans op van enige decennia liberaal zionisme. Een pleidooi voor meer werkelijke steun aan de progressief-religieuze joden in IsraŽl.

Terug naar inhoudsopgave | Naar Bestel-serviceProefdieren en halacha
Rabbijn Walter Jacob, halacha-specialist en schrijver van responsa voor de Amerikaanse Reformbeweging, evalueert de relatie tussen mens en dier in het jodendom aan de hand van de vraag naar de toelaatbaarheid van experimenten op dieren.

Terug naar inhoudsopgave | Naar Bestel-serviceMedische hulp en halacha
Advocaat-generaal van het Amsterdams Gerechtshof mr Joop Al zoekt aan de hand van medisch-halachische literatuur een antwoord op de vraag naar de zin van levensverlengend medisch handelen bij wilsonbekwame patiŽnten.

Terug naar inhoudsopgave | Naar Bestel-service(On)vruchtbaarheidsbehandeling bij de man en de joodse medische ethiek
Gynaecoloog Peter Hein beschrijft een aantal nieuwe medische technieken, zowel ter bevordering van de vruchtbaarheid als op het gebied van anticonceptie en stelt de vraag naar de toelaatbaarheid ervan vanuit het oogpunt van halacha en joodse ethiek.

Terug naar inhoudsopgave | Naar Bestel-service