Jaargang 47

Jaar 5761 (2000-2001)


Nummer 1 Rosj Hasjana

Godsdienst en vrede

Rechtvaardige vrede en verzoening - bisschop Munib Younan

'Geen enkele religie is een eiland' - rabbijn Na'ama Kelman

Schep een cultuur van vrede - dr Muhammad Hourani

Het historische bezoek van de paus - dr Ronald Kronish

Jona wie? - rabbijn Sonny Herman

Levinas, Jom Kipoer en ik - Chaim van Unen

Egyptologie ondersteunt bijbelverhaal - Rachel Reedijk

'Mijn wijding is geen feministische daad' Bert Oude Engberink


Nummer 2 Chanoeka

De romantisering van de sjtetl - Shlomo Berger

'Weten die gojiem van hun gezond' - Monique Marreveld

De stille kracht achter Mokum Alef - Shirah Lachmann

Leentjebuur spelen met illustraties - Emile Schrijver

Zoeken naar rede in de waanzin - Uri Kupferschmidt

Oorlog en liefde, liefde en oorlog - Eva van Sonderen

Israel - en de anderen - in de war - RAL


Nummer 3 Poeriem

Berlijnse verhalen - Wladimir Kaminer

Daniel Deronda: voorbode van het zionisme - Milton Kerker

Het gaat niet over hén, maar over óns - Rachel Reedijk


Nummer 4 Pesach/Jom Ha'atsmaoet

Hoor het verhaal van de Aboriginal - rabbijn Fred Morgan

Chad gadja, parabel van gerechtigheid - rabbijn Awraham Soetendorp

Joden in de multiculturele samenleving - Rachel Reedijk

'Mammi, da ist Jemand aus Palestina' - Shirah Lachmann

Steun en advies voor agoenot - Shirah Lachmann


Nummer 5 Sjawoeot

Handvaten voor het doen en denken - Rose Marie Frijda, Ephraim Schrijver, Judith Knoek, Luuk Dreese

Balans tussen ballingschap en verlossing - Loffer Gohl

Pionierswerk in Oxford werpt vrucht af - Leontine Veerman

Negen uitdagingen voor de 21ste eeuw - rabbijn Ruben Bar-Ephraïm

Een tent der samenkomsten in Brabant - Shirah Lachmann


Nummer 6 zomer

Morénoe haRav Jaap Soetendorp

Een fietsende chazzan op Long Island? - Shirah Lachmann

Oprichting leerstoel wordt hoog tijd - RAL

Moderne Judaica in alle schakeringen - Shirah Lachmann