Jaargang 45

Jaar 5759 (1998-1999)


Nummer 1 Rosj Hasjana
Reform in V.S. doorvorst haar ziel - Shirah Lachmann
Alleen in gezamenlijkheid is er toekomst - rabbijn John D. Rayner
Het seizoen van wedergeboorte en vernieuwing - rabbijn Menno ten Brink
De zaak Jona, de zoon van Amitai - rabbijn Awraham Soetendorp
Jom Kipoer valt nooit op vrijdag of zondag - RAL
Israël, begin of einde van de verlossing? - Rachel Reedijk
De Liro-archieven en de schaamte - Yara F. Dumas

Nummer 2 Chanoeka
Een impuls voor anders lernen - C.I. Dessaur
Verscheidenheid op klein gebied - RAL
De symboliek van het interieur - Diny Boas
Het resj sin tav der muziek - Rachel Reedijk
Honderd jaar George Gershwin - Isabelle Ganz

Nummer 3 Poeriem
Van apologeet tot fiere jood - dr Bryan Cheyette
De Selbsthass van een rabbijn - Awraham Soetendorp
Chantage en choetspa in Israel - Shirah Lachmann
Engelse joden geven het voorbeeld - rabbijn A.M. Bayfield
Triomf van de geest op de tirannie - Awraham Soetendorp

Nummer 4 Pesach
Bevrijd de vrouw uit haar Egypte - rabbijn David Lilienthal
Een witte handschoen op een vieze hand - Leontine Veerman
Rabbijn Na'ama Kelman over de religieuze raden - Eva van Sonderen
Honger maakte bonen kosjer - rabbijn Menno ten Brink
Het belang van 17 mei - RAL
Micha Gelber: 'Ik was geen fighting unit' - Rachel Reedijk
De herontwaking van het kind - Shirah Lachmann

Nummer 5 Sjawoeot
Waar staat het geschreven? - rabbijn Tony Bayfield
Waar wil de Amerikaanse reform voor staan? - Shirah Lachmann
Bezinning op ons ecosysteem - rabbijn Menno ten Brink
Lust tot onderzoek en verzamelen - Julie-Marthe Cohen
Het boek is uit, het leven begint - Shirah Lachmann

Nummer 6 Zomer 1999
Synagogen van nu - Albert Ringer
Een boek dat tot nadenken stemt.... - RAL
Op zoek naar de Joden van Marokko - Mieke van Praag
Schrijven: een spelletje voor twee - Ingrid Jap-Tjong